• zájezdy
Kontakt

Obchodné meno: MM Travel, s.r.o.
Sídlo: Družstevná 1402/32
Borský Mikuláš 908 77
Prevádzka: Námestie Slobody 646
Šaštín Stráže 908 41
IČO: 45 872 848
DIČ: 202 311 7404
Štatutárny orgán: konateľ
Mgr. Marcela Marková
Kontakty: 0907 789 031
  mmtravel@mmtravel.sk

 

Otváracie hodiny

pondelok - piatok 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
sobota 9.00 - 12.00  

(v sobotu otvorené len počas mesiacov jún, júl, august)